RNDr. Elena Dolanská

Označenie pôvodu výrobkov

Označenie pôvodu výrobkov (ďalej len označenie pôvodu) je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne dané zemepisným prostredím. Zemepisné označenie výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu.

Prihlášku označenia pôvodu môže podať združenie alebo zväz výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území.

Zapísané označenie pôvodu je oprávnený používať držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku (združenie alebo zväz výrobcov ) a užívateľ (člen takéhoto združenia alebo zväzu výrobcov). Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo ohraničená.