RNDr. Elena Dolanská

Úžitkový vzor

Technické riešenia, spravidla s nižšou vynálezcovskou úrovňou, sú chránené úžitkovým vzorom.

Na rozdiel od patentu úžitkový vzor umožňuje zíslať ochranu jednoduchším, menej nákladným avšak rýchlejším spôsobom, pričom ochrana úžitkovým vzorom, čo sa týka účinkov, je porovnateľná s patentom.

Úžitkový vzor platí 4 roky od podania prihlášky. Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru možno predĺžiť až dvakrát vždy o ďalšie 3 roky.

  Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru